Serviceavtal

Vi bevakar att filtret byts vid rätt tidpunkt och transporterar filtermaterialet till destruktion.
Vi erbjuder ett serviceavtal där vi byter och tar hand om uttjänt filter. Hur ofta byten skall ske kan variera mellan 2-8 ggr/år beroende på verksamhetens miljöpåverkan.

Intyg och tillstånd som krävs för transport och destruktion av utbytt filtermaterial, ingår i avtalet.

Vi är rikstäckande och utför filterbyten över hela landet.

Tillstånd till transport av farligt avfall (PDF)