Absorbent

Absorbenten i Renivas filter består av termiskt behandlad torv som absorberar ca 4 kg petroleumbaserade ämnen.


Torven som används i Reniva produkten som absorbent är en unik svensk produkt och man hittar inte samma egenskaper hos något annat torvmaterial. Absorbenten består av termiskt behandlad torv utan kemiska tillsatser. Filtret absorberar ca 4 kg petroleumbaserade ämnen. Absorbenten binder också tungmetaller till sig.

Absorbents filtreringseffekt

Ämne Reduktion %
Aluminium (Al)
Antimon (Sb)
Arsenik
Bly (Pb)
Järn (Fe)
Kadmium (Cd)
Kalium (K)
84
16
63
96
90
99
21

Observera att avvikelser kan förekomma.
Ämne Reduktion %
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Magnesium (Mg)
Mangan (Mn)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
98
99
91
7
64
98
98