Renivas produkter

Reniva hjälper till att skydda våra sjöar, vattendrag och dagvatten från miljöfarliga ämnen. Våra produkter erbjuder ett mycket effektivt skydd mot förorening, utsläpp av avfallsprodukter och skräp i dagvattensystem. Genom att använda Reniva produkter kan du ta ansvar för miljö och rädda våra värdefulla vattentillgångar.
renivafolder2.jpgReniva systemet har utformats så att det möter de strängaste svenska kraven när det gäller utsläpp av dagvatten. Den högkvalitativa torven som används i Reniva-enheterna är en unik svensk produkt.

Som Reniva användare hjälper du till att rädda våra värdefulla vattentillgångar genom att använda en produkt som har använts på den miljömässigt stränga svenska marknaden i över 10 år.

Ladda ner vår folder här (PDF)
 • Dagvattenfilter

  Enkelt och effektivt förhindrar Niva Dagvattenrening att föroreningar kommer ner i dagvattensystemet och tar effektivt upp oljor och tungmetaller.

  Läs mer
 • Brunnskorg

  Undvik onödiga och dyra slamsugningar genom att använda Reniva brunnskorgar.
  Läs mer
 • Brunnstätning

  Brunnstätningen skyddar dig vid olyckor så att farligt utsläpp inte kommer ner i dagvattensystemet.
  Läs mer
 • Granulatfälla

  Renivas granulatfällor fångar upp granulat innan de hamnar i våra vattendrag och dagvattensystem.
  Läs mer