Reniva stoppar föroreningar på Kopparvallens arena

Efter vinterns miljöskandal då gummigranulat från Kopparvallen dumpades i Kungsån har Reniva fått i uppdrag att förhindra att förorenat granulat hamnar i sjöar och hav. Granulatet, som består av rivna gummidäck får användas på arenan, men betraktas som miljöfarligt avfall när det hamnar utanför.

Åtvidabergs kommun har köpt in filter från Reniva. På filmen visar vi vår enkla men effektiva lösning med en korgliknande cylinder av rostfri metall med en avtagbar påse av finmaskigt nät som skyddar dagvattnet från granulatet. Granulat som hamnar i påsen kan återföras till spelplanen. Det blir mer jobb för vaktmästaren att tömma filtren men det är en bra och nödvändig lösning för att skydda miljön.