Nytt Sellihca certifikat till Reniva

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling.
Syftet med kvalificeringssystemet är att möjliggöra ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess och möjliggör nya affärsmöjligheter.

Reniva AB leverantör av produkter för dagvattenrening är även i år kvalificerad för Sellihca, energibolagens eget kvalificeringssystem för leverantörer.

Ladda ner vårt certifikat, PDF

sellicha2016.jpg